จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย
จำนวนสถานศึกษา 494 แห่ง   Page :1 of 25       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
2 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
3 บ้านนาเบน เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
4 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
5 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
6 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
7 บ้านท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน 1 รายละเอียด
8 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
9 บ้านเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
10 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
11 บ้านคกเลา เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
12 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
13 บ้านคกมาด เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
14 บ้านน้อย เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
15 บ้านโนนสว่าง เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
16 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคาน เชียงคาน 1 รายละเอียด
17 บ้านหินตั้ง จอมศรี เชียงคาน 1 รายละเอียด
18 บ้านแสนสำราญ จอมศรี เชียงคาน 1 รายละเอียด
19 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรี เชียงคาน 1 รายละเอียด
20 ธาตุพิทยาคม ธาตุ เชียงคาน 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool