จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ
จำนวนสถานศึกษา 986 แห่ง   Page :1 of 50       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เทคโนโลยีศรีษะเกษ เมืองใต้ เมือง 1 รายละเอียด
2 เทคโนโลยีศรีษะเกษเฉลิมหล้า โพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
3 เทคโนโลยีสุรินทรศึกษา ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
4 เทคนิคพณิชยการสุรินทร์ศึกษารอบบ่าย ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
5 เบญจเทคโนโลยีสุรินทร์ นอกเมือง เมือง 1 รายละเอียด
6 มหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
7 มานิตวิทยาคม เมืองใต้ เมือง 1 รายละเอียด
8 มารีวิทยา หนองครก เมือง 1 รายละเอียด
9 รวมสินวิทยา เมืองใต้ เมือง 1 รายละเอียด
10 วัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมือง 1 รายละเอียด
11 ศรีษะเกษบริหารธุรกิจ น้ำคำ เมือง 1 รายละเอียด
12 สีหบัณฑิต เมืองเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
14 ไกรภักดีวิทยาคม โพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
15 คูซอดประชาสรรค์ คูซอด เมือง 1 รายละเอียด
16 จินดาวิทยาคาร 3 หนองไฮ เมือง 1 รายละเอียด
17 น้ำคำวิทยา น้ำคำ เมือง 1 รายละเอียด
18 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 หมากเขียบ เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านเปือย คูซอด เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านเปือยนาสูง ตะดอบ เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool