จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรินทร์
จำนวนสถานศึกษา 847 แห่ง   Page :1 of 43       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เทนมีย์มิตรประชา เทนมีย์ เมือง 1 รายละเอียด
2 เมืองที เมืองที เมือง 1 รายละเอียด
3 เมืองสุรินทร์ ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
4 เสกวิทยาคม ตาอ็อง เมือง 1 รายละเอียด
5 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ตาออ็ง เมือง 1 รายละเอียด
6 โชคเพชรพิทยา คอโค เมือง 1 รายละเอียด
7 ตั้งใจวิทยาคม ตั้งใจ เมือง 1 รายละเอียด
8 ท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง เมือง 1 รายละเอียด
9 นาดีวิทยา นาดี เมือง 1 รายละเอียด
10 นาบัววิทยา นาบัว เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) ท่าสว่าง เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านเทนมีย์ เทนมีย์ เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านเพี้ยราม เพี้ยราม เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านเล้าข้าว ราม เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สลักได เมือง 1 รายละเอียด
16 บ้านแกใหญ่ แกใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านแกน้อย แกใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) ตาอ็อง เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านแสลงพันธ์ สำโรง เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านแสลงพันบุณเยิง แสลงพันธ์ เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool