จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองคาย
จำนวนสถานศึกษา 579 แห่ง   Page :1 of 29       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เซนต์ปอบลหนองคาย หาดคำ เมือง 1 รายละเอียด
2 เทคโนโลยีเอเซียหนองคาย มีชัย เมือง 1 รายละเอียด
3 เนินพระเนาว์วิทยา โพธิ์ชัย เมือง 1 รายละเอียด
4 เวียงคำวิทยาคาร เวียงคุก เมือง 1 รายละเอียด
5 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ วัดธาตุ เมือง 1 รายละเอียด
6 แม่โขงเทคโนโลยีบริหารธุรกิจหนองคาย ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
7 โพนสว่างป่าตองวิทยา สองห้อง เมือง 1 รายละเอียด
8 โรซารีโอวิทยา เวียงคุก เมือง 1 รายละเอียด
9 กวนวันวิทยา กวนวัน เมือง 1 รายละเอียด
10 ครุราษฎร์รังสรรค์ เวียงคุก เมือง 1 รายละเอียด
11 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ค่ายบกหวาน เมือง 1 รายละเอียด
12 ค่ายบกหวานวิทยา เวียงคุก เมือง 1 รายละเอียด
13 จอมมณี มีชัย เมือง 1 รายละเอียด
14 จันทราราม โพธิ์ชัย เมือง 1 รายละเอียด
15 ชุมชนบ้านปะโค ปะโค เมือง 1 รายละเอียด
16 ชุมชนบ้านพวก บ้านเดื่อ เมือง 1 รายละเอียด
17 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สองห้อง เมือง 1 รายละเอียด
18 ดาวเรืองสมสะอาด สองห้อง เมือง 1 รายละเอียด
19 ธนากรสงเคราะห์ หนองกอมเกาะ เมือง 1 รายละเอียด
20 นาฮีนุเคราะห์ ค่ายบกหวาน เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool