จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองบัวลำภู
จำนวนสถานศึกษา 351 แห่ง   Page :1 of 18       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู เมือง 1 รายละเอียด
2 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต หนองบัว เมือง 1 รายละเอียด
3 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา กุดจิก เมือง 1 รายละเอียด
4 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) หนองภัยศูนย์ เมือง 1 รายละเอียด
5 ชุมชนนาคำไฮวิทยา นาคำไฮ เมือง 1 รายละเอียด
6 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา บ้านขาม เมือง 1 รายละเอียด
7 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กุดจิก เมือง 1 รายละเอียด
8 บ้านเพ็กเฟื้อย หนองหว้า เมือง 1 รายละเอียด
9 บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง หนองบัว เมือง 1 รายละเอียด
10 บ้านโคกกลาง ป่าไม้งาม เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านโคกกลางโนนงาม หนองสวรรค์ เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านโคกกุง บ้านขาม เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านโคกม่วย บ้านพร้าว เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านโนนขมิ้น โนนขมิ้น เมือง 1 รายละเอียด
16 บ้านโนนคูณ โนนขมิ้น เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านโนนทัน โนนทัน เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านโนนม่วง หัวนา เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นามะเฟือง เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านโนนสวรรค์หนองแก หัวนา เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool