จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำนาจเจริญ
จำนวนสถานศึกษา 292 แห่ง   Page :1 of 15       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เจริญวิทยา บุ่ง เมือง 1 รายละเอียด
2 เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ บุ่ง เมือง 1 รายละเอียด
3 เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมือง 1 รายละเอียด
4 เอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ หนองมะแซว เมือง 1 รายละเอียด
5 โคกศรีหนองคลอง ไก่คำ เมือง 1 รายละเอียด
6 โพธิ์ศิลานาหว้า โนนโพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
7 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) บุ่ง เมือง 1 รายละเอียด
8 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม โนนโพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
9 คำมะเบื่อแสงเพชร หนองมะแซว เมือง 1 รายละเอียด
10 คำมะโค้งหนองแฝก สร้างนกทา เมือง 1 รายละเอียด
11 คึมใหญ่วิทยา คึมใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
12 ชุมชนบ้านน้ำปลีก น้ำปลีก เมือง 1 รายละเอียด
13 ดอนหวายตาใกล้ บุ่ง เมือง 1 รายละเอียด
14 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว นาวัง เมือง 1 รายละเอียด
15 นาจิกพิทยาคม นาจิก เมือง 1 รายละเอียด
16 นาผือโคกกอก นาผือ เมือง 1 รายละเอียด
17 นายมวิทยาคาร นายม เมือง 1 รายละเอียด
18 นาวังกุดตากล้า นาวัง เมือง 1 รายละเอียด
19 นาวังวิทยา นาวัง เมือง 1 รายละเอียด
20 นาห้วยยางสองคอน โนนโพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool