จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
จำนวนสถานศึกษา 1207 แห่ง   Page :1 of 61       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เก่าขามวิทยา ศรีสุข เขื่องใน 1 รายละเอียด
2 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) เขื่องใน เขื่องใน 1 รายละเอียด
3 เขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน 1 รายละเอียด
4 เสียมทองพิทยาคม หัวดอน เขื่องใน 1 รายละเอียด
5 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน เขื่องใน 1 รายละเอียด
6 ชีทวนวิทยาสามัคคี ชีทวน เขื่องใน 1 รายละเอียด
7 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ค้อทอง เขื่องใน 1 รายละเอียด
8 ชุมชนบ้านสร้างถ่อสามัคคี สร้างถ่อ เขื่องใน 1 รายละเอียด
9 นาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน 1 รายละเอียด
10 บ้านเค็งนาดี ศรีสุข เขื่องใน 1 รายละเอียด
11 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน 1 รายละเอียด
12 บ้านเอ้ ก่อเอ้ เขื่องใน 1 รายละเอียด
13 บ้านแก้งซาว โนนรัง เขื่องใน 1 รายละเอียด
14 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) หัวดอน เขื่องใน 1 รายละเอียด
15 บ้านแดงหม้อ แดงหม้อ เขื่องใน 1 รายละเอียด
16 บ้านแสงน้อย นาคำใหญ่ เขื่องใน 1 รายละเอียด
17 บ้านโนนโพธิ์ ก่อเอ้ เขื่องใน 1 รายละเอียด
18 บ้านโนนใหญ่ ก่อเอ้ เขื่องใน 1 รายละเอียด
19 บ้านโนนจานหนองแสง ท่าไห เขื่องใน 1 รายละเอียด
20 บ้านโนนดู่ บ้านไทย เขื่องใน 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool