จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
 กรุงเทพมหานคร (1070)  กาญจนบุรี (503)  กำแพงเพชร (474)
 ชัยนาท (216)  นนทบุรี (249)  นครนายก (171)
 นครปฐม (333)  นครสวรรค์ (663)  ประจวบคีรีขันธ์ (269)
 ปทุมธานี (200)  พิจิตร (409)  พระนครศรีอยุธยา (449)
 ราชบุรี (420)  พิษณุโลก (517)  เพชรบุรี (280)
 เพชรบูรณ์ (629)  ลพบุรี (430)  สมุทรสาคร (136)
 สมุทรปราการ (271)  สมุทรสงคราม (103)  สุพรรณบุรี (486)
 สระบุรี (331)  สิงห์บุรี (164)  สุโขทัย (389)
 อุทัยธานี (271)  อ่างทอง (178)
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool