จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กาฬสินธุ์ (673)  ขอนแก่น (1243)  ชัยภูมิ (839)
 นครพนม (516)  นครราชสีมา (1550)  บุรีรัมย์ (927)
 มหาสารคาม (649)  มุกดาหาร (281)  ยโสธร (431)
 ร้อยเอ็ด (890)  เลย (494)  ศรีสะเกษ (986)
 สกลนคร (700)  สุรินทร์ (847)  หนองคาย (579)
 หนองบัวลำภู (351)  อำนาจเจริญ (292)  อุดรธานี (929)
 อุบลราชธานี (1207)
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool