เกี่ยวกับโรงเรียน
  ส่วนบริหาร
  ข่าวภายในโรงเรียน

เดือนพฤษภาคม  ปี2018
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
2525031  
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 4

 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ช่วงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

เดือนพฤษภาคม 2550

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7-9 พ.ค. 50

ค่ายคุณธรรม ม.4 รุ่นที่ 1

กิจการนักเรียน

8พ.ค.50

ประชุมครู

ฝ่ายบริหาร

9 พ.ค. 50

-อบรมครูวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

9-11 พ.ค. 50

ค่ายคุณธรรม ม.4 รุ่นที่ 2

กิจการนักเรียน

9-10 พ.ค.50

ประชุมสัมนา

ฝ่ายบริหาร

14 พ.ค.50

เปิดภาคเรียนที่ 1 คาบที่ 1 ลงทะเบียนเรียน

วิชาการ, ทะเบียน

14 - 25 พ.ค.50

ประเมินผลก่อนเรียน

ฝ่ายวิชาการ

15 – 25 พ.ค.50

-นักเรียนยื่นคำร้องเปลี่ยนกลุ่มวิชาและวิชาเรียน

วิชาการ, ทะเบียน

16-18 พ.ค. 50

-โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดสำหรับเยาวชน

(MEP ม.5)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

17 พ.ค.50

-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ชำระเงิน

งานการเงินและบริหารสินทรัพย์

21-23 พ.ค. 50

-ค่ายพุทธบุตร ม.5 รุ่นที่ 1

กิจการนักเรียน

23 – 25 พ.ค. 50

-ค่ายพุทธบุตร ม.5 รุ่นที่ 2

กิจการนักเรียน

23-25 พ.ค. 50

-โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดสำหรับเยาวชน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

29 พ.ค. 50

อาจารย์ประจำวิชาตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

-แจกสมุด ปพ 5.

ทะเบียนวัดผล

30 พ.ค. 50

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

30พ.ค.- 1 มิ.ย.

-ค่ายพุทธบุตร ม.5 รุ่นที่ 3

กิจการนักเรียน

31 พ.ค.50

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจการนักเรียน-พลศึกษา

31 พ.ค. – 2มิ.ย.

ค่ายผู้นำสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

 
 
 
เดือนมิถุนายน 2550
วัน เดือน ปี
งานที่ปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5 มิ.ย. 50
-ประชุมครู
ฝ่ายบริหาร
5 มิ.ย. 50
-ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (MEP ม.5)
11-15 มิ.ย. 50
-จัดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2550
วิชาการ
13-15 มิ.ย. 50
-ค่ายพุทธบุตร ม.5 รุ่นที่ 4
กิจการนักเรียน
18-29 มิ.ย. 50
-เตรียมงานสอบกลางภาค
วิชาการ, วัดผล
19 มิ.ย. 50
-ประชุมกลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
21 มิ.ย.50
กิจกรรมไหว้ครู
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25-29 มิ.ย.50
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและเอดส์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 มิ.ย. 50
-ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2550
หัวหน้ากลุ่มสาระ
26มิ.ย.– 6 ก.ค. 50
-อัดสำเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2550
วิชาการ,งานวัดผล
26 มิ.ย.50
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
 
เดือนกรกฎาคม 2550

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3 ก.ค. 50

-ประชุมครู

ฝ่ายบริหาร

17 ก.ค. 49

-ประชุมกลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

18 ก.ค. 50

-พิธีวางพวงมาลาพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสวรรคต

กิจการนักเรียน

19-26 ก.ค. 50

สอบกลางภาคเรียนที่1/2549 ช่วงชั้นที่ 4

ฝ่ายวิชาการ

27 ก.ค. 50

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

(วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

27 ก.ค. 50

รับปึกข้อสอบกลางภาค เพื่อให้อาจารย์ประจำวิชาตรวจ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 
เดือนสิงหาคม 2550

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1-3 ส.ค. 50

-บันทึกคะแนนกลางภาค(สอบนอกตาราง)ลงคอมพิวเตอร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ, วัดผล

6-10 ส.ค.50

-บันทึกคะแนนกลางภาค(สอบในตาราง)ลงคอมพิวเตอร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ, วัดผล

6-11 ส.ค. 50

-ตอบปัญหาสารานุกรม

ห้องสมุด

7 ส.ค. 50

ประชุมครู

ฝ่ายบริหาร

10 ส.ค. 50

-ส่งสมุด ปพ.5

หัวหน้ากลุ่มสาระ, วัดผล

10 ส. ค. 50

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันสรรค์สร้างรักและศรัทธา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

15 ส.ค. 50

-ส่งใบแจ้งคะแนนสอบกลางภาคให้ผู้ปกครอง

ทะเบียนวัดผล

14-24 ส.ค. 50

-เตรียมงานสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2550

วิชาการ, งานวัดผล

14 ส.ค. 50

ประชุมกลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

17 ส. ค. 50

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

20-24 ส.ค. 50

-จัดทำอัตรากำลังภาคเรียนที่ 2/2550

วิชาการ,หัวหน้ากลุ่มสาระ

27 ส.ค. 50

-ส่งอัตรากำลังภาคเรียนที่ 2/2550

วิชาการ,หัวหน้ากลุ่มสาระ

31 ส.ค. 50

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2550

หัวหน้ากลุ่มสาระหน้าที่ :: 1   2   3  
Copyright © 2007 Siamschool.net By Petro IT Co.,Ltd. All rights reserved.